Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martina Sošková

Portréty v divadelních kostýmech ze zámku v Hrádku u Nechanic v kontextu portrait historié

Termín portrait historié označuje způsob umělecké stylizace, při jehož užití jsou zobrazované osoby identifikovány s protagonisty historických výjevů, což z těchto děl činí vhodný nástroj politické propagandy. Příkladem unikátního souboru takových prací je šestnáct portrétů osob v divadelních kostýmech ze zámku v Hrádku u Nechanic, v nichž lze identifikovat příslušníky habsburské dynastie a vyšší vídeňské šlechty.


< zpět