Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2023

Články

Michaela Ottová

The Wingless Evangelists of Žitenice

Žiteničtí evangelisté bez křídel

s. 312–323

| detail |

Kateřina Adamcová

Umělecký profil Jana Jiřího Bendla

Artistic Profile of Johann Georg Bendl

s. 324–346

| detail |

Tomáš Hlobil

Bernard Bolzano on Colours, Shapes, and Non-Figurative Painting

Bernard Bolzano o barvách, tvarech a nefigurativní umění

s. 348–355

| detail |

Aleš Filip

The Seductive English Influences: The Pre-Raphaelite Inspiration in Czech Painters

„Svůdné vlivy anglické“. Prerafaelitské inspirace českých malířů

s. 356–373

| detail |

Zprávy

Radka Heisslerová — Kryštof Loub

Pozapomenutý monument. Příběh nerealizovaného pomníku generála Laudona v Praze

The Forgotten Monument: the Story of the Unrealised Monument to General Laudon in Prague

s. 374–386

| detail |

Recenze

Tomáš Murár

Ian Verstegen, The New Vienna School of Art History

s. 387–390

| detail |

Adriana Concin

Sylva Dobalová — Jaroslava Hausenblasová (edd.), Archduke Ferdinand II of Austria

s. 390–392

| detail |

Radka Nokkala Miltová — Tomáš Valeš

Gernot Mayer, Kulturpolitik der Aufklärung. Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg (1711–1794) und die Künste

s. 393–395

| detail |

Vít Vlnas

Petr Tomášek (ed.), Moravská zemská obrazárna (1817–1961)

s. 395–397

| detail |

Agnieszka Zabłocka-Kos

Richard Biegel, Město v bouři

s. 397–401

| detail |

Anotace

s. 402–405

Česká resumé / English summaries

s. 406–410

Obsah LXXI. ročníku Umění/Art