Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Michaela Ottová

The Wingless Evangelists of Žitenice

Od nálezu tzv. okřídlených evangelistů v Žitenicích zkoumá literatura jejich námět, funkci i umístění. Po objevu hlavy čtvrté postavy rozvinulo bádání tezi o původu v nedochované románské stavbě kostela sv. Petra a Pavla v Žitenicích. K zapojení souboru soch do exteriéru stavby však došlo asi až v 17. století, po navrácení panství vyšehradské kapitule, což mohlo souviset s protireformačními strategiemi. Vyloučit nelze ani jejich původ v kapitulním kostele na Vyšehradě či v Litoměřicích. Po vyjmutí soch ze zazdívek byly identifikovány boční útvary vyrůstajících ze soch jako křídla, což rozvinulo diskusi o jejich námětu a umístění. Aktuální průzkum rozdílného způsobu sochařského opracování prokázal sekundární zásahy na tzv. křídlech, které byly původně hladkými deskami spojujícími sochy do architektonického celku, který zahrnoval i technologicky náročnou soustruženou patku. Je pravděpodobné, že původně šlo o interiérový celek tvořený řadou evangelistů – či apoštolů (kolem trůnícího Krista), složený z desek rámovaných slepými arkádami, určenými snad pro lektorium či emporu. Analogické uspořádání nalézáme v oltářní přepážce z Gurstorfu (pol. 12. stol.) zhotovené v tzv. Brauweilerské dílně v Kolíně n. Rýnem. Zde nalézáme i sochaře žitenických soch, stejně jako na reliéfu z tzv. Juditiny věže v Praze. První specializovaná sochařská dílna v Čechách v době třetí čtvrtiny 12. století vznikla odchodem specializovaných kameníků z Kolína n. Rýnem do Prahy, kde působila ve stejné době a svůj dílenský styl neodvozovala z kolínského prostředí až s výrazným časovým odstupem. Konkrétní iniciátor přesunu části zkušené dílny či hutního provozu není znám. Nabízí se osobnosti blízké dvoru Vladislava II. – vyšehradský probošt Gervasius, či přímo biskup Jindřich Zdík.Kontakt na autora:

michaela.ottova@ff.cuni.cz


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2023-0401< zpět