Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2023

Články

Aleš Mudra

Reliefs Depicting the Virgin and Patrons from the Convent of St. George at Prague Castle

Reliéfy s Madonou, fundátory a patrony z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě

s. 216–234

| detail |

Žaneta Marvanová

Confessionality of the Roman Catholic and Protestant Sacral Space in the Peripheries of the State around 1800

Konfesionalita římskokatolického a protestantského sakrálního prostoru v periferiích státu kolem roku 1800

s. 235–252

| detail |

Petr Wittlich

Gutfreund’s Rhizome

Gutfreundův rhizom

s. 253–263

| detail |

Zprávy

Jakub Krček

Neznámé dílo Johanna Michaela Fischera v Chebu?

The Unknown Work of Johann Michael Fischer in Cheb?

s. 264–277

| detail |

Archiv

Jana Marešová

Orbis Pictus and the Atlas Mnemosyne. Warburg’s Epistolary Correspondence with Kramář, Chytil and Zíbrt

Orbis Pictus a Atlas Mnémosyné. Korespondence Warburga s Karamářem, Chytilem a Zíbrtem

s. 278–282

| detail |

Recenze

Jakub Bachtík

Michal Konečný, Apollo a Marsyas. Příběh umění na Moravě

s. 283–285

| detail |

Hynek Látal

Jiří Kuthan, Parléřovský mýtus. Rod Parléřů — dílo a jeho ohlas

s. 286–288

| detail |

Petr Čehovský

Michaela Ramešová, Portály z okruhu Benedikta Rieda I. a II.

s. 288–290

| detail |

Martin Horáček

Šárka Koukalová (ed.), Letní rezidence Pražanů. Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století

s. 291–293

| detail |

Anna Boučková

Michal Sklenář, Postaveny navzdory. Vznik nových římskokatolických sakrálních staveb v českých zemích v letech 1948–1989

s. 294–296

| detail |

Tomáš Winter

Tomáš Pospiszyl, Rotrekl

s. 297–299

| detail |

Anotace

s. 300–303

Česká resumé / English summaries

s. 304–308