The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2023

Articles

Aleš Mudra

Reliefs Depicting the Virgin, Founders and Patrons from the Convent of St. George at Prague Castle

pp. 216–234

| summary |

Žaneta Marvanová

Confessionality of the Roman Catholic and Protestant Sacral Space in the Peripheries of the State around 1800

pp. 235–252

| summary |

Petr Wittlich

Gutfreund’s Rhizome

pp. 253–263

| summary |

Reports

Jakub Krček

The Unknown Work of Johann Michael Fischer in Cheb?

pp. 264–277

| summary |

Archives

Jana Marešová

Orbis Pictus and the Atlas Mnemosyne. Warburg’s Epistolary Correspondence with Kramář, Chytil and Zíbrt

pp. 278–282

| summary |

Reviews

Jakub Bachtík

Michal Konečný, Apollo a Marsyas. Příběh umění na Moravě

pp. 283–285

| summary |

Hynek Látal

Jiří Kuthan, Parléřovský mýtus. Rod Parléřů — dílo a jeho ohlas

pp. 286–288

| summary |

Petr Čehovský

Michaela Ramešová, Portály z okruhu Benedikta Rieda I. a II.

pp. 288–290

| summary |

Martin Horáček

Šárka Koukalová (ed.), Letní rezidence Pražanů. Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století

pp. 291–293

| summary |

Anna Boučková

Michal Sklenář, Postaveny navzdory. Vznik nových římskokatolických sakrálních staveb v českých zemích v letech 1948–1989

pp. 294–296

| summary |

Tomáš Winter

Tomáš Pospiszyl, Rotrekl

pp. 297–299

| summary |

Annotations

pp. 300–303

Česká resumé / English summaries

pp. 304–308