Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Aleš Mudra

Reliefs Depicting the Virgin and Patrons from the Convent of St. George at Prague Castle

Svatojiřské reliéfy mají pro dějiny výtvarné a náboženské kultury v přemyslovské epoše fundamentální význam. Článek přináší výsledek jejich monografického studia, přičemž se snaží brát do úvahy všechny možné relevantní aspekty, které by mohly objasnit jejich koncepci, vznik, původ autorů a předloh, záměry objednavatelů, umístění či funkci. Indicie k původní funkci se ukazují mimo jiné díky transkripci nápisů a identifikaci jejich zdrojů a kontextů výskytu nebo díky dekonstrukci sestavy reliéfů a zvážení alternativ původního umístění a datace jednotlivých částí sestavy. Reliéfy pravděpodobně tvořily původně tři samostatné celky, přičemž archivolty vznikly v době přestavby kláštera za abatyše Berty jako součást exteriérového portálu (po roce 1142), reliéf s Madonou krátce po její smrti asi jako součást oltářního nástavce (asi kolem 1187) a reliéfy s donátory nedlouho poté, po korunovaci Přemysla I. (1198). Metoda stylové a srovnávací analýzy za dané situace, kdy v Čechách asi neexistovala šířeji založená produkce, stálé dílny, systém školení, stabilní rejstřík uměleckých úkolů, soustavná recepce tvorby významných uměleckých center, trendy či tendence, přináší spíše jen poznání jejích limitů. Prověřovány jsou i procesy uměleckého transferu, tj. možnosti kontaktu s často vzdálenými kulturními okruhy, kde se vyskytují typologické vzory a analogie pražských reliéfů. Ikonograficko-ikonologická analýza poodhaluje bohatě strukturovanou a vrstevnatou koncepci námětu, reference k devočním typům obrazů nebo k dobovým tendencím náboženského myšlení. Synergie textu a obrazu na svatojiřských reliéfech naznačuje představu, jak obraz mluvil, zpíval, vyvolával responsi, předpokládal nebo vyžadoval role, postoje a akce vnímatelů, podporoval jejich aktivní účast na obřadech, evokoval teologické významy a stimuloval tak meditaci paradoxů Božího vtělení, tělesného nanebevzetí a kněžství Panny Marie, eucharistie, očistce nebo vzkříšení mrtvých.Kontakt na autora:

mudra.ales@npu.cz


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2023-0301

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:f6005ddd-a414-4205-87e7-f08fa36c2e2c

< zpět