Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jana Marešová

Orbis Pictus and the Atlas Mnemosyne. Warburg’s Epistolary Correspondence with Kramář, Chytil and Zíbrt

Článek je zaměřen na korespondenci Abyho Warburga s českými historiky umění Vincencem Kramářem a Karlem Chytilem a významným českým bibliografem Čeňkem Zíbrtem. Warburgovým celoživotním zájmem byla ikonografie a ikonologie, zejména se ale zabýval řeckou mytologií a jejími proměnami v astrologii. Na české badatele se ve 2. polovině dvacátých let obrátil s dotazem ohledně jakékoli obrazové dokumentace vztahující se ke dvorským slavnostem z doby panování císaře Rudolfa II. a jeho zájmu o astrologii, současně však také pátral po ilustrovaných vydáních Jana Amose Komenského, konkrétně po díle Orbis pictus, které ve své době bylo vynikající učebnicí pro dětského čtenáře, v případě některých vydání dokonce doplněné i o trojrozměrnou pohyblivou pomůcku zobrazující pohyb Země kolem Slunce. Příspěvek se tak snaží nalézt odpovědi na to, k jakému projektu Warburg tento materiál potřeboval a sháněl. Časově by totiž Warburgova snaha získat tyto materiály odpovídaly jeho největšímu, bohužel však poslednímu dílu Bilderatlas Mnémosyné, současně si ale také klade otázku, jakou roli měl či mohl mít Orbis pictus právě v tomto projektu.Kontakt na autora:

maresova@udu.cas.cz


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2023-0305

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:32b48400-457c-4652-b503-2078ffe1086a

< zpět