Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2022

Články

Werner Telesko

Renate Wagner-Rieger und der Historismus des 19. Jahrhunderts – „rein künstlerisch“ betrachtet

Renate Wagnerová-Riegerová a historismus 19. století – posuzován „čistě umělecky“

s. 142–148

| detail |

Jindřich Vybíral

Die Stilgeschichte in der Auffassung von Renate Wagner-Rieger

Dějiny stylu v pojetí Renate Wagner-Riegerové

s. 149–155

| detail |

Anna Jozefacka – Luise Mahler

Reading Picasso in Munich and Prague in 1922

Interpretace Picassa v Mnichově a Praze v roce 1922

s. 156–192

| detail |

Zprávy

Tomáš Valeš

The Drawing Work of Johann Christoph Handke (1694–1774): New Observations, New Attributions

Kreslířské dílo Jana Kryštofa Handkeho (1694–1774). Nové postřehy a nová připsání

s. 193–207

| detail |

Katarína Mašterová

Svatý Vít, chrám národa. Nevydaná publikace Josefa Sudka

Saint Vitus, Cathedral of the Nation. An Unpublished Book by Josef Sudek

s. 208–227

| detail |

Recenze

Milena Bartlová

Katarzyna Murawska-Muthesius, Imaging and Mapping Eastern Europe: Sarmatia Europea to Post-Communist Bloc

s. 228–230

| detail | | PDF |

Michal Šroněk – Kateřina Horníčková

Jan Chlíbec – Klára Benešovská (edd.), Více Krásy / Tereza Johanidesová (ed.), Skok vysoký Josefa Krásy

s. 231–233

| detail |

Klára Benešovská

Filip Srovnal, Kaple Matky Boží. Norimberská fundace císaře Karla IV.

s. 234–237

| detail |

Lucie Česká

Aleš Filip – Roman Musil (edd.), Epocha Salonů. České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870–1914

s. 237–239

| detail |

Christopher Long

Jindřich Vybíral (ed.), Síla i budoucnost jest národu národnost. Architektura a česká politika v 19. století / The Strength and Future of the Nation is National identity: Architecture and Czech Politics in the 19th Century / Vendula Hnídková (ed.), Duch, který pracuje. Architektura a česká politika 1918–1945 / A Spirit at Work: Architecture and Czech Politics 1918–1945

s. 239–242

| detail |

Veronika Rollová

Alexandra Kusá, Prerušená pieseň. Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948–1956

s. 243–245

| detail |

Anotace

s. 246–249

Česká resumé / English summaries

s. 250–254