Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Michal Šroněk – Kateřina Horníčková

Jan Chlíbec – Klára Benešovská (edd.), Více Krásy / Tereza Johanidesová (ed.), Skok vysoký Josefa KrásyKontakt na autora:

michal.sronek@seznam.cz / katerina.hornickova@gmail.com


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2022-0207

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:cb2fedc1-3d0c-440c-9c6e-93d629e90c02

< zpět