Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Christopher Long

Jindřich Vybíral (ed.), Síla i budoucnost jest národu národnost. Architektura a česká politika v 19. století / The Strength and Future of the Nation is National identity: Architecture and Czech Politics in the 19th Century / Vendula Hnídková (ed.), Duch, který pracuje. Architektura a česká politika 1918–1945 / A Spirit at Work: Architecture and Czech Politics 1918–1945Kontakt na autora:

chrlong@utexas.edu


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2022-0210

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:e50fda84-f1f8-47f6-bd9c-d09d117077e6

< zpět