Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Katarína Mašterová

Svatý Vít, chrám národa. Nevydaná publikace Josefa Sudka

Kariéru fotografa Josefa Sudka zahájila specifická publikace, originální album patnácti fotografií z chrámu sv. Víta, kterou v roce 1928 vydalo nakladatelství Družstevní práce. Sudek se po následujícím desetiletí věnovaném především zakázkové fotografii pro podniky i jednotlivce, nejčastěji umělce, rozhodl vrátit ke Sv. Vítu a zaměřit se na vytváření obrazových publikací, především oblíbených pragensií. V průběhu druhé světové války podepsal smlouvy na dvě monografie, z nichž ta o Pražském hradě vyšla hned po válce v roce 1945 v nakladatelství Sfinx Bohumila Jandy. Monografii o chrámu sv. Víta nabídl sám Sudek nakladatelství Melantrich. Ve spolupráci s redaktorem Lvem Neradem pak v letech 1942–1948 vznikala produkčně náročná publikace, zahrnující čtyři odborné studie od různých historiků umění, které mělo doprovodit téměř tři sta fotografií. Obrazovou část publikace se podařilo nově zrekonstruovat díky dochovaným předtiskovým fotografiím označeným čísly a dalšími informacemi o plánované sazbě. Tyto fotografie jsou dnes rozptýleny nejméně ve třech sbírkách a přinášejí informaci jak o Sudkově profesionálním posunu, tak o změně jeho pohledu na katedrálu či výtvarných východiskách jeho fotografií a zároveň o proměně katedrály, jakou po náročné dostavbě prošla. Oproti Sudkovu cyklu ze dvacátých let je pozdější soubor vizuálně ztišený, charakteristický tlumeným, rozptýleným světlem, vyprázdněnými prostory a dokonale komponovanými pohledy na jednotlivé části katedrály či fragmenty její výzdoby. Zrcadlí se zde bezpochyby i Sudkova zkušenost zakázkové fotografie předchozích let či vytříbený cit pro pragensie, které dlouhodobě vytvářel ve volném čase. Vznik publikace však provázely komplikace a nezdařily se ani pokusy předat knihu jinému nakladatelství. Na začátku padesátých let je zastavila cenzura námětu a monografie již nikdy nevyšla. Přestože Sudek některé své fotografie uplatnil v knize o Hradu ve Vilímkově nakladatelství v roce 1948, také v poeticky laděné knize Praha z roku 1948 a dalších pragensiích, trpký pocit zmaru jej v souvislosti s monografií o katedrále neopustil do konce života.Kontakt na autora:

masterova@udu.cas.cz


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2022-0205

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:3b454536-7f5d-4dcc-87ba-f6624117f993

< zpět