Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tomáš Valeš

The Drawing Work of Johann Christoph Handke (1694–1774): New Observations, New Attributions

Kresby moravských umělců 17. a 18. století stále patří k relativně málo probádaným tématům. Určitou výjimkou je kreslířská tvorba v Olomouci působícího Jana Jiřího Handkeho (1694–1794). Počet jeho dosud známých prací tohoto charakteru můžeme nyní výrazně rozšířit o několik děl, která byla v galerijních sbírkách převážně skryta kvůli mylným starším autorským připsáním (například do okruhu Martina Altomonta). Práce nově spojené s Handkem nejen lépe odhalují malířovy pracovní postupy při plánování jednotlivých zakázek, ale také pomáhají lépe pochopit jeho práci s konkrétními inspiračními zdroji, především s grafickými listy. Ukazují tak mimo jiné orientaci na jihoněmeckou uměleckou produkci (J. G. Bergmüller) a jsou dalším dokladem důležitosti tohoto regionu pro autory činné na Moravě. K nejdůležitějším dílům nově připsaným Handkemu patří především kresba z vídeňské Albertiny, zachycující sv. Františka Xaverského udělujícího eucharistii nemocným, která je návrhem na malbu pro jedno z polí v kapli sv. Františka Xaverského v bývalém jezuitském kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci (1743). Handkeho autorství se podařilo potvrdit rovněž u kresby Kristus a Panna Maria se zjevují sv. Augustinovi ze sbírek Národní galerie v Praze, která byla dříve spojena se jménem vídeňského malíře Michelangela Unterbergera. Handke při jejím koncipování vycházel z univerzitní teze Josefa Haselbachera (1719), navržené Johannem Georgem Bergmüllerem. U již několikrát publikované kresby Navštívení Panny Marie ze Szépművészeti Múzeum v Budapešti se naopak podařilo prokázat, že nebyla určena jako návrh pro Oratorium Marianum vratislavské univerzity, ale s největší pravděpodobností se vázala k dnes nedochované výzdobě kostela Panny Marie na Předhradí v Olomouci.Kontakt na autora:

111041@mail.muni.cz


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2022-0204

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:6dad72fb-d641-4b94-892a-8c368b9d94d4

< zpět