Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Anna Jozefacka – Luise Mahler

Reading Picasso in Munich and Prague in 1922

Pro recepci díla Pabla Picassa po první světové válce měly zásadní význam dvě samostatné výstavy, které zprostředkoval umělcův obchodník s obrazy Paul Rosenberg. První se konala v Mnichově v Moderne Galerie Heinricha Thannhausera od 9. května do 10. června 1922, druhá pak v Praze ve výstavní síni SVU Mánes od 2. září do 15. října 1922. Spadají do období, kdy se Picasso z představitele avantgardy stal jednou z nejdůležitějších autorit moderního umění, a to především díky úsilí prosadit se na veřejnosti. Článek předkládá první podrobné pojednání o obou, v literatuře doposud opomíjených výstavách a začleňuje je do vědecké interpretace Picassovy umělecké kariéry. Výstavy a jejich recepce naznačují, že navzdory přetrvávajícímu zájmu o Picassův kubismus publikum v Německu a samostatném Československu aktivně vyhledávalo příležitosti, při nichž si mohlo prohlédnout Picassovu heterogenní tvorbu rozvíjející se od podzimu roku 1913. Ve střední Evropě obě výstavy představovaly první bezprostřední zkušenost s šíří Picassových tvůrčích postupů a možnost jejich srovnání. Rozsáhlý kritický ohlas, který vyvolaly, ovlivnil další vývoj zdejšího současného umění. Článek také objasňuje, jakou roli výstavy sehrály v upevňování trvalého vlivu Picassova díla v této oblasti, neboť se staly podnětem k získání jeho prací do československé státní sbírky i ke kritickému utváření budoucí význačné soukromé sbírky Gottlieba Friedricha Rebera. Počiny jako prezentace v roce 1922 však také dokázaly narušit diskurz, který se zabýval etablováním Picassa v dějinách umění zejména díky jeho vynálezu kubismu. Článek přispívá rovněž k poznání celoevropské komunikační sítě, která byla po válce znovu obnovena a z hlediska mezinárodního usmíření a oživení kulturního dění po roce 1918 ještě vzrostl její význam.Kontakt na autora:

jozefacka.anna@gmail.com / 

mahler.luise@gmail.com


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2022-0203

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:596d62a0-3220-418d-8b95-f2f8ed2751d6

< zpět