Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2005

Články

Jan Bažant

Architecture of the Prague Pantheon: the Museum and Nationalism

Architektura pražského Panteonu: muzeum a nacionalismus

s. 115-126 

| detail |

Jörg Stabenow

Städtebau und nation-building. Zur urbanen Konstruktion nationaler Identität am Beispiel der Arbeit Jože Plečniks
in Prag und Ljubljana

 

Stavba měst a nation building. Urbánní konstrukce národní identity na příkladu práce Jože Plečnika v Praze a Lublani

s. 127-141 

| detail |

Dita Dvořáková

"Toporná modernost". Teorie funkcionalismu Karla Honzíka
v letech 1930-1950, její zdroje a paralely

'Rigid Modernity'. Karel Honzík's Theory of Functionalism from 1930 to 1950. Sources and Parallels

s. 142-155 

| detail |

Christine Vendredi-Auzanneau

Rodinné domy Antonina Raymonda, českého architekta
v Japonsku

The Houses of Antonin Raymond, Czech Architect in Japan

s. 156-164 

| detail |

Zprávy

Petr Hlaváček - Jaroslav Pachner

K ikonografickému programu nástěnných maleb v presbytáři františkánského kostela Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani

s. 165-170 

| detail |

Alena Volrábová

Podobenství o světské moci. Poznámky ke kresbě Christopha Murera

s. 171-176 

| detail |

Recenze

Milan Togner

Ján Bakoš, Intelektuál & Pamiatka

s. 177-178 

Jan Chlíbec

Milena Bartlová, Mistr Týnské kalvárie. Český sochař doby husitské

s. 179-183 

Mojmír Horyna

Die Jesuiten in Wien. Zur Kunst- und Kulturgeschichte der österreichischen Ordensprovinz der "Gesellschaft Jesu" im 17. und 18. Jahrhundert

s. 183-187 

Taťána Petrasová

Pavel Zatloukal, Příběhy z dlouhého století. - Jindřich Vybíral, Česká architektura na prahu moderní doby

s. 188-191 

Marie Rakušanová

Tobias G. Natter, Die Galerie Miethke. Eine Kunsthandlung im Zentrum der Moderne

s. 191-194 

Anotace

s. 194-195 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 196-199