Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Dita Dvořáková

"Toporná modernost". Teorie funkcionalismu Karla Honzíka
v letech 1930-1950, její zdroje a paralely

Článek se zabývá teoretickým myšlením architekta Karla Honzíka v letech 1930-1950 na pozadí nových témat a postojů, které se v té době objevily. Šlo o přehodnocení funkcionalismu, úvahy o symbolicko-reprezentativní funkci architektury a styl, zdůrazňující oproti ranému funkcionalismu psychologické potřeby jednotlivců. Do role se dostávalo také zvýraznění regionální stavební tradice a existujícího architektonického kontextu.


< zpět