Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Petr Hlaváček - Jaroslav Pachner

K ikonografickému programu nástěnných maleb v presbytáři františkánského kostela Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani

Františkánský klášter Čtrnácti sv. Pomocníků byl založen v roce 1473. O čtyři roky později převedl Vladislav Jagellonský fundátorská práva na rod Lobkowiczů. Zpráva se věnuje rozboru nástěnné malby na jižní stěně presbytáře, tzv. lobkowiczké donátorské scény, v jejímž centru se nalézá veduta s lobkowiczkým hradem Hasištejnem u Kadaně.


< zpět