Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jan Bažant

Architecture of the Prague Pantheon: the Museum and Nationalism

Národní muzeum v Praze bylo postaveno v letech 1883-1891 podle návrhu Josefa Schulze. Studie poukazuje na nacionální rysy této architektury i na její blízkost k budově berlínského Reichstagu, kterou vysvětluje absencí podobné stavby v tehdejším českém království. V případě Panteonu pražského muzea upozorňuje na inspiraci v tzv. síních slávy soudobých vojenských muzeí.


< zpět