The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2005

Articles

Jan Bažant

Architecture of the Prague Pantheon: the Museum and Nationalism

Architektura pražského Panteonu: muzeum a nacionalismus

pp. 115-126 (Czech summary)

| detail |

Jörg Stabenow

Städtebau und nation-building. Zur urbanen Konstruktion nationaler Identität am Beispiel der Arbeit Jože Plečniks
in Prag und Ljubljana

The Building of Cities and Nations. The Urban Construction
of National Identity in the Work of Jože Plečnik in Prague and Ljubljana

pp. 127-141 (Czech summary)

| detail |

Dita Dvořáková

"Toporná modernost". Teorie funkcionalismu Karla Honzíka
v letech 1930-1950, její zdroje a paralely

'Rigid Modernity'. Karel Honzík's Theory of Functionalism from 1930 to 1950. Sources and Parallels

pp. 142-155 (English summary)

| detail |

Christine Vendredi-Auzanneau

Rodinné domy Antonina Raymonda, českého architekta
v Japonsku

The Houses of Antonin Raymond, Czech Architect in Japan

pp. 156-164 (English summary)

| detail |

News

Petr Hlaváček - Jaroslav Pachner

K ikonografickému programu nástěnných maleb v presbytáři františkánského kostela Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani

The Iconography of the Wall Paintings in the Presbytery
of the Franciscan Church of the Fourteen Holy Helpers
in Kadaň

pp. 165-170 

| detail |

Alena Volrábová

Podobenství o světské moci. Poznámky ke kresbě Christopha Murera

A Parable of Worldly Power. Notes on a Drawing by Christoph Murer

pp. 171-176 

| detail |

Reviews

Milan Togner

Ján Bakoš, Intelektuál & Pamiatka

pp. 177-178 

Jan Chlíbec

Milena Bartlová, Mistr Týnské kalvárie. Český sochař doby husitské

pp. 179-183 

Mojmír Horyna

Die Jesuiten in Wien. Zur Kunst- und Kulturgeschichte der österreichischen Ordensprovinz der "Gesellschaft Jesu" im 17. und 18. Jahrhundert

pp. 183-187 

Taťána Petrasová

Pavel Zatloukal, Příběhy z dlouhého století. - Jindřich Vybíral, Česká architektura na prahu moderní doby

pp. 188-191 

Marie Rakušanová

Tobias G. Natter, Die Galerie Miethke. Eine Kunsthandlung im Zentrum der Moderne

pp. 191-194 

Annotations

pp. 194-195 

New Additions to the Literature on Art History

pp. 196-199