Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Christine Vendredi-Auzanneau

Rodinné domy Antonina Raymonda, českého architekta
v Japonsku

Český architekt Antonin Raymond odcestoval v roce 1919 jako asistent Franka Lloyda Wrighta do Japonska, kde pracoval (kromě období druhé světové války) až do roku 1973. Studie se zaměřuje na Raymondovy rodinné domy a jejich pojetí obytného prostoru. Zároveň vyzdvihuje originalitu umělcových řešení vzhledem k dalším zahraničním architektům působícím v Japonsku.


< zpět