Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2004

Články

Roman Prahl

K počátkům a předpokladům dějin umění (František Lothar Ehemant)

Zu den Anfängen und Voraussetzungen der Kunstgeschichte (Franz Lothar Ehemant)

s. 3-10

| detail |

Karel Srp

Nepovědomé body. Josef Šíma, Richard Weiner a skupina Le Grand Jeu

Unfamiliar Points. Josef Šíma, Richard Weiner and the Group Le Grand Jeu

s. 11-36

| detail |

Tomáš Winter

Od idyly ke krajině temnoty a příšer. České středohoří Emila Filly

From Idyll to Landscape of Darkness and Spectres: the České středohoří in the Work of Emil Filla

s. 37-51

| detail |

Piotr Piotrowski

Agoraphobia after Communism

Postkomunistická agorafobie

s. 52-60

| detail |

Archiv

John Nash

Pygmalion and Medusa: an Essay on Picasso´s Les Demoiselles ďAvignon

s. 61-67

| detail |

Zprávy

Pavel Štěpánek

Kristus jako zajatec. Poznámka k ikonografii sochy španělského Medinaceliského Krista v kostele trinitářů na Novém Městě v Praze

s. 67-75

| detail |

Marie Rakušanová

Cesta Emila Filly, Antonína Procházky a Friedricha Feigla v roce 1906 po Evropě

s. 75-87

| detail |

Recenze

Milena Bartlová - Hynek Látal - Dana Stehlíková

Lothar Schultes - Bernhard Prokisch (ed.) Gotik Schätze Oberösterreich

s. 87-91

Milada Studničková

Veronika Pirker-Aurenhammer, Das Gebetbuch für Herzog Albrecht V. von Österreich (Wien, ÖNB, Cod. 2722)

s. 91-93

Ondřej Chrobák

Naděžda Blažíčková-Horová (ed.), Václav Brožík (1851-1901)

s. 93-95

Tomáš Winter

Jack Flam - Miriam Deutch (ed.), Primitivism and Twentieth-Century Art. A Documentary History

s. 95-99

Anotace

s. 99-101

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 101-104

Zásady úpravy textů v časopise Umění

s. 105