Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Karel Srp

Nepovědomé body. Josef Šíma, Richard Weiner a skupina Le Grand Jeu

Básník a novinář Richard Weiner a malíř Josef Šíma byli v druhé polovině dvacátých let v úzkém kontaktu se skupinou Le Grand Jeu. Příspěvek si všímá vzájemných vztahů mezi jejich tvorbou a francouzskými příslušníky skupiny, k nimž náleželi René Daumal či Roger Gilbert-Lecomte. V případě Šímy poukazuje na konkrétní výtvarná díla, v nichž se programové tvůrčí principy skupiny Le Grand Jeu odrážejí.


< zpět