Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Marie Rakušanová

Cesta Emila Filly, Antonína Procházky a Friedricha Feigla v roce 1906 po Evropě

Ačkoli je známo, že Emil Filla, Antonín Procházka a Friedrich Feigl vykonali v roce 1906 cestu po Evropě, nepokusil se dosud nikdo o její přesnou rekonstrukci. Snahou autorky je zevrubně zmapovat předpokládaný průběh cesty, upozornit na důležité zastávky i možné kontakty s konkrétními uměleckými díly.


< zpět