Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Roman Prahl

K počátkům a předpokladům dějin umění (František Lothar Ehemant)

Článek se věnuje osobě Františka Lothara Ehemanta (1748-1782) a jeho vlivu na vznik dějin umění jako vědecké disciplíny. Sleduje jeho aktivity, které často souvisely se zájmem o gotické umění. Souběžně s analýzou Ehemantových publikací se dotýká jeho metodologických východisek. V této spojitosti upozorňuje na Ehemantovo originální převzetí Wincelmannova schématu vývoje při výkladu geneze českého umění.


< zpět