Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tomáš Winter

Od idyly ke krajině temnoty a příšer. České středohoří Emila Filly

V díle Emila Filly zaujímají zvláštní místo krajiny Českého středohoří, které vznikaly na sklonku umělcova života v letech 1947-1952. Studie interpretuje tato díla na pozadí dobových společenských a politických událostí. Ukazuje, že je nelze spojovat se socialistickým realismem, nýbrž že představují antitezi k tehdejšímu oficiálnímu umění.


< zpět