The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2004

Articles

Roman Prahl

K počátkům a předpokladům dějin umění (František Lothar Ehemant)

On the Origins and Assumptions of Art History: František Lothar Ehemant

pp. 3-10 (German summary)

| detail |

Karel Srp

Nepovědomé body. Josef Šíma, Richard Weiner a skupina Le Grand Jeu

Unfamiliar Points. Josef Šíma, Richard Weiner and the Group Le Grand Jeu

pp. 11-36 (English summary)

| detail |

Tomáš Winter

Od idyly ke krajině temnoty a příšer. České středohoří Emila Filly

From Idyll to Landscape of Darkness and Spectres: the České středohoří in the Work of Emil Filla

pp. 37-51 (English summary)

| detail |

Piotr Piotrowski

Agoraphobia after Communism

Postkomunistická agorafobie

pp. 52-60 (Czech summary)

| detail |

Archives

John Nash

Pygmalion and Medusa: an Essay on Picasso´s Les Demoiselles ďAvignon

pp. 61-67

| detail |

News

Pavel Štěpánek

Kristus jako zajatec. Poznámka k ikonografii sochy španělského Medinaceliského Krista v kostele trinitářů na Novém Městě v Praze

Christ as Captive. A note on the iconography of the sculpture of the Spanish Medinaceli Christ in the Trinitarian church in the Prague New Town

pp. 67-75

| detail |

Marie Rakušanová

Cesta Emila Filly, Antonína Procházky a Friedricha Feigla v roce 1906 po Evropě

Emil Filla, Antonín Procházka and Friedrich Feigl's trip through Europe in 1906

pp. 75-87

| detail |

Reviews

Milena Bartlová - Hynek Látal - Dana Stehlíková

Lothar Schultes - Bernhard Prokisch (ed.) Gotik Schätze Oberösterreich

pp. 87-91

Milada Studničková

Veronika Pirker-Aurenhammer, Das Gebetbuch für Herzog Albrecht V. von Österreich (Wien, ÖNB, Cod. 2722)

pp. 91-93

Ondřej Chrobák

Naděžda Blažíčková-Horová (ed.), Václav Brožík (1851-1901)

pp. 93-95

Tomáš Winter

Jack Flam - Miriam Deutch (ed.), Primitivism and Twentieth-Century Art. A Documentary History

pp. 95-99

Annotations

pp. 99-101

New Additions to the Literature on Art History

pp. 101-104

Stylistic Conventions for Texts

p. 105