Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2022

Články

Achim Timmermann

‘dem heylighen Cruse to Werle…’: The Architectural Presentation of Civic Relics along Westphalia’s Hellweg, ca. 1370 – ca. 1430

dem heylighen Cruse toWerle...: Architektonická prezentace relikvií na vestfálské Hellweg mezi lety 1370–1430

s. 2–18

| detail |

Marcela Hanáčková

The First Steps of Socialist Realism in Czechoslovakia. A Long Visit of Soviet Architects in 1946/1947 and the Czechoslovak Response

Počátky socialistického realismu v Československu. Dlouhá návštěva sovětských architektů na přelomu let 1946–1947 a reakce jejich československých protějšků

s. 19–37

| detail |

Emma Hanzlíková

Předpoklady vystavování asijského umění v muzejním kontextu. Kuriozity, kořisti a artefakty z pohledu tradice umění východní Asie

Requirements for the Exhibiting of Asian Art within a Museum Context: Curiosities, Spoils and Artefacts from the Perspective of the East Asian Art Tradition

s. 38–57

| detail |

Zprávy

Kamil Boldan

Krumlovský Mistr dvou stylů. K počátku renesanční knižní vazby v Čechách

The Krumlov Master of Two Styles: On the Beginnings
of Renaissance Bookbinding in Bohemia

s. 58–75

| detail |

Petra Skarupsky

The Battle of Grunwald in Prague: Reception of the 1959 Exhibition of Polish Painting in Czechoslovakia

Bitva u Grunwaldu v Praze: Recepce výstavy polského malířství v Československu v roce 1959

s. 76–91

| detail |

Polemika

Matthew Rampley

Architektura v regionech: metoda, hodnocení a topografický impuls

s. 92–105

| detail | PDF |

Recenze

Magdalena Lanuszka

Ivan Gerát, Iconology of Charity: Medieval Legends of Saint Elizabeth in Central Europe

s. 106–108

| detail |

Stanislava Fedrová

Ingrid Halászová, Před portrétom

s. 109–114

| detail |

Petr Šámal

Jakub Bachtík – Lukáš Duchek – Jakub Jareš (edd.), Chrám umění Rudolfinum

s. 114–118

| detail |

Julia Secklehner

Anna Pravdová – Annie Le Brun – Annabelle Görgen-Lammers, The Dreaming Rebel: Toyen 1902–1980. – Karla Huebner, Magnetic Woman. Toyen and the Surrealist Erotic

s. 118–121

| detail |

Jessica D. Brier

Hana Buddeus (ed.), Sudek a sochy

s. 121–124

| detail |

Zuzana Krišková

David Kulhánek, Oldřich Kulhánek. Malá anatomie zdrojů – Marcel Fišer, Jiří Načeradský. Podle fotografie – Tomáš Winter, Jaroslava Pešicová. Kočky, psi a Robert Rauschenberg

s. 124–127

| detail |

Anotace

s. 128–132

Česká resumé / English summaries

s. 133–137