The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2022

Articles

Achim Timmermann

‘dem heylighen Cruse to Werle…’: The Architectural Presentation of Civic Relics along Westphalia’s Hellweg, ca. 1370 – ca. 1430

dem heylighen Cruse toWerle...: Architektonická prezentace relikvií na vestfálské Hellweg mezi lety 1370–1430

pp. 2–18

| detail |

Marcela Hanáčková

The First Steps of Socialist Realism in Czechoslovakia. A Long Visit of Soviet Architects in 1946/1947 and the Czechoslovak Response

Počátky socialistického realismu v Československu. Dlouhá návštěva sovětských architektů na přelomu let 1946–1947 a reakce jejich československých protějšků

pp. 19–37

| detail |

Emma Hanzlíková

Requirements for the Exhibiting of Asian Art within a Museum Context: Curiosities, Spoils and Artefacts from the Perspective of the East Asian Art Tradition

Requirements for the Exhibiting of Asian Art within a Museum Context: Curiosities, Spoils and Artefacts from the Perspective of the East Asian Art Tradition

pp. 38–57

| detail |

Reports

Kamil Boldan

The Krumlov Master of Two Styles: On the Beginnings
of Renaissance Bookbinding in Bohemia

The Krumlov Master of Two Styles: On the Beginnings
of Renaissance Bookbinding in Bohemia

pp. 58–75

| detail |

Petra Skarupsky

The Battle of Grunwald in Prague: Reception of the 1959 Exhibition of Polish Painting in Czechoslovakia

Bitva u Grunwaldu v Praze: Recepce výstavy polského malířství v Československu v roce 1959

pp. 76–91

| detail |

Polemics

Matthew Rampley

Architecture in the Provinces: Method, Judgement and the Topographical Impulse

pp. 92–105

| detail |

Reviews

Magdalena Lanuszka

Ivan Gerát, Iconology of Charity

pp. 106–108

| detail |

Stanislava Fedrová

Ingrid Halászová, Před portrétom

pp. 109–114

| detail |

Petr Šámal

Jakub Jareš – Jakub Bachtík – Lukáš Duchek (edd.), Chrám umění Rudolfinum

pp. 114–118

| detail |

Julia Secklehner

Anna Pravdová – Annie Le Brun – Annabelle Görgen-Lammers, Toyen 1902–1980 . – Karla Huebner, Magnetic Woman. Toyen and the Surrealist Erotic

pp. 118–121

| detail |

Jessica Breier

Hana Buddeus (ed.), Sudek a sochy

pp. 121–124

| detail |

Zuzana Krišková

David Kulhánek, Oldřich Kulhánek. Malá anatomie zdrojů – Marcel Fišer, Jiří Načeradský. Podle fotografie – Tomáš Winter, Jaroslava Pešicová. Kočky, psi a Robert Rauschenberg

pp. 124–127

| detail |

Annotations

pp. 128–132

Česká resumé / English summaries

pp. 133–137