Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Petra Skarupsky

The Battle of Grunwald in Prague: Reception of the 1959 Exhibition of Polish Painting in Czechoslovakia

Výstava nazvaná Polské malířství od Canaletta po Wyspiańského byla v roce 1959 uvedena v Československu nejprve ve Valdštejnské jízdárně v Praze a poté ve Slovenské národní galerii v Bratislavě s pozměněným titulem Polské malířství 19. a 20. století. Společně ji připravily Národní muzeum ve Varšavě a Národní galerie v Praze a představila díla v časovém rozpětí od dvora krále Stanislava Augusta Poniatowského po umělecké hnutí Mladé Polsko na počátku 20. století. Článek vycházející z archivních materiálů se zabývá recepcí výstavy v Praze a Bratislavě. Analyzuje zprávy, které výstava a její recenze zprostředkovaly různým typům publika v Československu. Dále v kontextu uměleckého dění konce padesátých let zkoumá, jak výtvarná kritika interpretovala a hodnotila různé tendence polského umění, a porovnává také přijetí výstavy v obou městech. Československý tisk od státních deníků až po specializované umělecké časopisy informoval o výstavě v češtině, slovenštině, maďarštině a němčině. Pozornost vzbudila monumentální historická malba Jana Matejky Bitva u Grunwaldu a v souznění s narativem období studené války podnítila úvahy o spojení slovanských národů proti „německým nepřátelům“. Většina recenzí nicméně pocházela od historiků umění a jejich zájem směřoval k otázkám vývoje polského národního umění a jeho různých směrů, polského realismu nebo srovnání dějin polského malířství s českým a slovenským uměním. Tato případová studie nabízí pohled na dějiny umění ve středovýchodní Evropě z perspektivy dějin výstav a institucionálních kontaktů v zemích východního bloku.Kontakt na autora:

p.skarupsky@uw.edu.pl


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2022-0105

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:6bbf178d-6bed-490d-a5c2-2fb48dee3e14

< zpět