Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Matthew Rampley

Architektura v regionech: metoda, hodnocení a topografický impuls

Tento článek je historiografickou reflexí jisté tradice českých dějin umění a architektury. Zaměřuje se obzvláště na analýzu tradice lokálních dějin architektury, jež v mezinárodním měřítku nemá obdoby, pokud jde o množství publikací o dějinách architektury krajských měst, městeček a regionů napsaných kvalifikovanými badateli. Uznává, že jde o velmi vítaný jev, protože tvoří protiklad k převažující koncentraci vědeckého výzkumu dějin architektury na metropoli. Zároveň však tvrdí, že tato rozsáhlá literatura trpí systémovým nedostatkem, neboť jen málokdy přesahuje úroveň topografické dokumentace staveb a lokalit. Tento „topografický impuls“, jak jej článek pojmenovává, je produktem pozitivismu 19. století a má i stejné nedostatky. Postrádá především kritický pojmový aparát, který by umožnil posuzovat architektonický význam. Za vyvrcholení této tendence lze pokládat produkci rozsáhlých vědeckých prací z dějin architektury, které se jeví neúměrné k významu jejich předmětu. Anebo jinak řečeno, obsáhlé vědecké publikace, v nichž význam tohoto předmětu nikdy není objasněn. V závěru článku je pak zdůrazněna hermeneutická provázanost jednotlivých budov/staveb a širších historických, sociálních, kulturních nebo politických rámců.Kontakt na autora:

rampley@udu.cas.cz


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2022-0106

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:bc94a067-71c0-482b-af8c-23dc005242e9

< zpět