Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Achim Timmermann

‘dem heylighen Cruse to Werle…’: The Architectural Presentation of Civic Relics along Westphalia’s Hellweg, ca. 1370 – ca. 1430

Článek se zabývá inscenováním relikvií (tzv. Heiltum) v drobné architektuře v městském prostředí pozdně středověkého Vestfálska, především na významné, prastaré obchodní a poutní trase nazývané Hellweg a spojující dolní Porýní se středním tokem Labe. Zabývám se v něm třemi význačnými městy, nejprve svobodným říšským městem Dortmund, které se pyšnilo relikviemi svatého Reinolda a v sedmdesátých letech 13. století pro ně zbudovalo třívěžový relikviář inspirovaný soudobými luxusními náhrobky a relikviáři. Poté se věnuji městu Werl, jež následovalo příklad Dortmundu a zároveň na něj reagovalo, když v posledním desetiletí 14. století vystavělo vlastní ciboriový relikviář pro posvátný krucifix. Nakonec uvádím město Unna, kde byl ve dvacátých letech 14. století postaven věžový relikviář částečně inspirovaný nákresem F pro dóm v Kolíně nad Rýnem. Přestože tyto relikviáře a jejich posvátný obsah přilákaly některé poutníky, sloužily především jako pokladnice a scéna pro lokální patriotismus a demonstraci městských práv, privilegií a pamětihodností. Je třeba chápat je jako projevy intenzivního soupeření mezi městy a jako potvrzení, že se emancipovala od vlivu nejvýznamnějších mocenských hráčů v této oblasti, arcibiskupů z Kolína nad Rýnem a hrabat z Marky.Kontakt na autora:

achimtim@umich.edu


DOI: https://doi.org/10.54759/ART-2022-0101

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:4083973f-56a9-407e-80a8-a25eface1e1b

< zpět