Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2018

Články

Tomáš Murár

„Je-li umělecká forma vtělením duchovního vztahu ke světu...“ Max Dvořák a umění Pietra Bruegela staršího

s. 458–465

| detail |

Petr Uličný

Od císaře k oráči a zase zpět. Panovnické cykly ve Starém královském paláci na Pražském hradě

s. 466–488

| detail |

Veronika Rollová

Nemůžeme tam dát nějakého kopáče!“ Program výzdoby pražského metra v sedmdesátých letech 20. století

s. 489–503

| detail |

Zprávy

Vendula Hnídková

Lidice. (Re)konstrukce symbolu

s. 504–518

| detail |

Návraty

Milena Bartlová

Gombrich mnoha tváří

s. 519–525

| detail |

Recenze

Jan Klípa

Matthias Kammel (ed.), Der Deichsler-Altar. Nürnberger Kunst um 1420

s. 526–532

| PDF |

Kaliopi Chamonikola

Magdalena Hamsíková Nespěšná, Lucas Cranach a malířství v českých zemích (1500–1550)

Olga Kotková (ed.), Cranach ze všech stran

s. 532–534

Tomáš Gaudek

Blanka Kubíková, Portrét v renesančním malířství v českých zemích

s. 535–539

Eva Janáčová

Anna Habánová (ed.), Dějiny uměleckého spolku Metznerbund 1920–1945 / Die Geschichte des Kunstvereins
Metznerbund 1920–1945

s. 539–541

Lenka Bydžovská

Éva Forgács, Hungarian Art: Confrontation and Revival in the Modern Movement

s. 541–544

Rostislav Švácha

Ana Miljački, The Optimum Imperative: Czech Architecture for the Socialist Lifestyle 1938–1968

s. 544–546

Anotace

s. 547–550

Z přirůstků uměleckohistorické literatury

s. 551–553

Česká resumé/ English Summaries

s. 554–558