The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2018

Articles

Tomáš Murár

„Je-li umělecká forma vtělením duchovního vztahu ke světu...“ Max Dvořák a umění Pietra Bruegela staršího

pp. 458–465

| detail |

Petr Uličný

Od císaře k oráči a zase zpět. Panovnické cykly ve Starém královském paláci na Pražském hradě

pp. 466–488

| detail |

Veronika Rollová

Nemůžeme tam dát nějakého kopáče!“ Program výzdoby pražského metra v sedmdesátých letech 20. století

pp. 489–503

| detail |

Zprávy

Vendula Hnídková

Lidice. (Re)konstrukce symbolu

pp. 504–518

| detail |

Návraty

Milena Bartlová

Gombrich mnoha tváří

pp. 519–525

| detail |

Recenze

Jan Klípa

Matthias Kammel (ed.), Der Deichsler-Altar. Nürnberger Kunst um 1420

pp. 526–532

Kaliopi Chamonikola

Magdalena Hamsíková Nespěšná, Lucas Cranach a malířství v českých zemích (1500–1550)

Olga Kotková (ed.), Cranach ze všech stran

pp. 532–534

Tomáš Gaudek

Blanka Kubíková, Portrét v renesančním malířství v českých zemích

pp. 535–539

Eva Janáčová

Anna Habánová (ed.), Dějiny uměleckého spolku Metznerbund 1920–1945 / Die Geschichte des Kunstvereins
Metznerbund 1920–1945

pp. 539–541

Lenka Bydžovská

Éva Forgács, Hungarian Art: Confrontation and Revival in the Modern Movement

pp. 541–544

Rostislav Švácha

Ana Miljački, The Optimum Imperative: Czech Architecture for the Socialist Lifestyle 1938–1968

pp. 544–546

Anotace

pp. 547–550

Z přirůstků uměleckohistorické literatury

pp. 551–553

Česká resumé/ English Summaries

pp. 554–558