Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2015

Články

Jan Dienstbier – Ondřej Faktor

Obrázky z pekla. Souvislosti několika vyobrazení Posledního soudu z počátku 14. století

Pictures from Hell: Links between Several Early 14th-Century Depictions of the Last Judgment 

s. 434-457

| detail |

Vendula Hnídková

Moskva viditelná a neviditelná. Předvoj socialistického realismu v české architektuře

Visible and Invisible Moscow: The Vanguard of Socialist Realism in Czech Architecture

s. 458-464

| detail |

Marjeta Ciglenečki

The Kurent: Artistic Interpretations

Kurent: Umělecké interpretace

s. 465-480

| detail |

Archiv

Milada Studničková (ed.)

Josef Krása: Mandevillův cestopis a jeho antické zdroje

Josef Krása: Illuminations Created for the Czech Translation of Mandeville’s Travels 

s. 481-484

| detail |

Zprávy

Martina Kovářová

Franz Ignaz Günther und sein Werk in Olmütz

K dílu Franze Ignaze Günthera v Olomouci

s. 485-491

| detail | PDF |

Recenze

Sophie Oosterwijk

Jan Chlíbec – Jiří Roháček, Figure & Lettering: Sepulchral Sculpture of the Jagiellonian Period in Bohemia

s. 492-493

Roman Prahl

Eva Bendová – Ondřej Váša, Proměny Williama Hogartha. Nezřízenost bídy

s. 494-495

Lucie Valdhansová

Joseph Masheck, Adolf Loos. The Art of Architecture

s. 496-497

Pavel Zatloukal

Jindřich Vybíral, Leopold Bauer – Heretik moderní architektury

s. 498-501

Lada Hubatová-Vacková

Iva Mojžišová, Škola moderného videnia. Bratislavská ŠUR 1928–1939 / Ľubomír Longauer, Vyzliekanie z kroja. Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918, 2. Okruh Školy umeleckých remesiel

s. 502-505

Tomáš Pospiszyl

Anna Pravdová – Tomáš Winter (edd.), Seňorita Franco a Krvavý pes. Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895–1967)

s. 505-506

Anotace

s. 507-510

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 511-513

Česká resumé / English Summaries

s. 514-518

Obsah LXIII. ročníku Umění / Art

s. 519-520