Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martina Kovářová

Franz Ignaz Günther und sein Werk in Olmütz

Článek se věnuje řezbám představujícím Vzkříšeného Krista z let 1752–1753, vytvořeným špičkovým bavorským rokokovým sochařem Franzem Ignazem Güntherem (1725–1775) pro olomoucké kostely sv. Mořice a sv. Michala. O umělcově rané tvorbě a jeho působení na území Moravy je nám známo zatím poměrně málo informací. Díky objevu Viléma Jůzy, jenž umělci v polovině padesátých let minulého století připsal sochařskou výzdobu hlavního oltáře kostela Nejsvětější Trojice v Kopřivné na Šumpersku, se záhy dostalo této fázi umělcovy tvorby patřičné pozornosti bavorských badatelů, kteří ve svých statích uvedli možné hypotézy, vysvětlující důvody umělcova příchodu na Moravu. Dvě nově připsané řezby potvrzují dřívější předpoklad, že Günther byl v rozmezí let 1752–1753 činný jako tovaryš v dílně olomouckého sochaře Ondřeje Zahnera (1709–1752). Tehdy byl osloven hraběcím rodem Žerotínů-Lingenau k provedení sochařské výzdoby hlavního oltáře kostela Nejsvětější Trojice v Kopřivné.


< zpět