The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2015

Articles

Jan Dienstbier – Ondřej Faktor

Obrázky z pekla. Souvislosti několika vyobrazení Posledního soudu z počátku 14. století

Pictures from Hell: Links between Several Early 14th-Century Depictions of the Last Judgment 

pp. 434-457

| detail |

Vendula Hnídková

Moskva viditelná a neviditelná. Předvoj socialistického realismu v české architektuře

Visible and Invisible Moscow: The Vanguard of Socialist Realism in Czech Architecture

pp. 458-464

| detail |

Marjeta Ciglenečki

The Kurent: Artistic Interpretations

Kurent: Umělecké interpretace

pp. 465-480

| detail |

Archives

Milada Studničková (ed.)

Josef Krása: Mandevillův cestopis a jeho antické zdroje

Josef Krása: Illuminations Created for the Czech Translation of Mandeville’s Travels 

pp. 481-484

| detail |

Reports

Martina Kovářová

Franz Ignaz Günther und sein Werk in Olmütz

K dílu Franze Ignaze Günthera v Olomouci

pp. 485-491

| detail |

Recenze

Sophie Oosterwijk

Jan Chlíbec – Jiří Roháček, Figure & Lettering: Sepulchral Sculpture of the Jagiellonian Period in Bohemia

pp. 492-493

Roman Prahl

Eva Bendová – Ondřej Váša, Proměny Williama Hogartha. Nezřízenost bídy

pp. 494-495

Lucie Valdhansová

Joseph Masheck, Adolf Loos. The Art of Architecture

pp. 496-497

Pavel Zatloukal

Jindřich Vybíral, Leopold Bauer – Heretik moderní architektury

pp. 498-501

Lada Hubatová-Vacková

Iva Mojžišová, Škola moderného videnia. Bratislavská ŠUR 1928–1939 / Ľubomír Longauer, Vyzliekanie z kroja. Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918, 2. Okruh Školy umeleckých remesiel

pp. 502-505

Tomáš Pospiszyl

Anna Pravdová – Tomáš Winter (edd.), Seňorita Franco a Krvavý pes. Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895–1967)

pp. 505-506

Annotations

pp. 507-510

Acquisitions of Art History Sources

pp. 511-513

Česká resumé / English Summaries

pp. 514-518

Contents of the 63th Volume of Umění / Art

pp. 519-520