Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Marjeta Ciglenečki

The Kurent: Artistic Interpretations

Kurent (také korant) je nejpopulárnější tradiční masopustní maska z oblasti kolem města Ptuj ve východním Slovinsku. Předpokládá se, že její původ sahá do antiky, avšak někteří badatelé ji spojují se slovanskou kulturou a migrací Slovanů do střední Evropy a na Balkán v raném středověku. Kurent patří do velké skupiny masek oblečených do kožichu, které jsou známé po celé Evropě. Jejich účelem vždy bylo zahánět zimu a ohlašovat jaro. V okolí Ptuje je dodnes tradice kurenta a dalších masopustních masek velmi živá, což je mimořádně vzácné. První písemné prameny týkající se kurenta a dalších masopustních masek z této oblasti se objevily v polovině 19. století. Související etnografický výzkum zintenzivněl ve třicátých letech 20. století, kdy kurent začal přitahovat také pozornost umělců. Mnoho umělců nedokázalo odolat pokušení kurenta namalovat (nebo vytvořit sochy, fotografie, romány, básně a filmy). Za zmínku stojí zejména fotograf Stojan Kerbler (narozen 1938) a malíř France Mihelič (1907–1998), pro něhož se postava masopustní masky stala oblíbeným a stálým motivem. Od jeho prvního obrazu Mrtvý kurent (1938) po kresby z posledních let života se zobrazení a symbolika Miheličova kurenta radikálně proměnily. Je příznačné, že některá z jeho nejpopulárnějších děl ovlivnila pojetí masopustní masky obecně. Umělcova interpretace masky, která je ovšem poněkud v rozporu se závěry etnologů, měla také značný vliv na pořádání každoročního masopustu v Ptuji. Tvorba dvou umělců – Franceho Miheliče a Stojana Kerblera – se výrazně odlišuje, přesto se oba věnovali kouzlu starých mýtů, které lze stále vysledovat v masopustní tradici, a objevili svou vlastní interpretaci tohoto motivu prostřednictvím hlubokého, citlivého a pravidelného pozorování událostí a vlastního názoru na pozůstatky pohanských rituálů.


< zpět