Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Milada Studničková (ed.)

Josef Krása: Mandevillův cestopis a jeho antické zdroje

Studie zabývající se antickými prameny iluminací k českému překladu Mandevillova cestopisu v rukopise Britské knihovny v Londýně Ms. Additional 24189 patří k dosud nepublikovaným textům Josefa Krásy ze soukromého rodinného archivu, které jako připomínku třicátého výročí úmrtí tohoto významného českého historika umění otiskujeme v našem časopise. Jde o přednášku, která zazněla na pracovním setkání Antické tradice v českém umění, uspořádaném ve dnech 22.–23. listopadu 1982 ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Akce tematicky navazovala na stejnojmennou výstavu v Královském letohrádku (srpen až říjen 1982), kterou Národní galerie připravila v souvislosti s konáním 16. mezinárodní konference EIRÉNÉ v Praze. Pozoruhodnými londýnskými kresbami, jež do kontextu českého umění poprvé zařadil Otto Pächt, se Josef Krása intenzivně zabýval na počátku osmdesátých let minulého století, kdy připravoval doprovodný komentář k vydání faksimile rukopisu. Publikace vyšla v roce 1983 v anglické a německé mutaci (The Travels of Sir John Mandeville: A Manuscript in the British Library, New York, George Braziller, 1983; Die Reisen des Ritters John Mandeville, München, Prestel-Verlag, 1983). Text přednášky se tak do určité míry shoduje s jeho popisem iluminací na fol. 15r a 16r (The Travels, plate 19, 27).


< zpět