Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2014

Články

Ján Bakoš

Albert Kutal and Otto Pächt: Methodological Parallels

Metodologické paralely mezi Otto Pächtem a Albertem Kutalem

s. 406-422

| detail |

Alena Volrábová

Wenceslaus Hollar and Friedrich Bentel

Václav Hollar a Friedrich Brentel

s. 423-438

| detail | PDF |

Věra Laštovičková

Architektur als „versteinerte Musik“: Die theoretische Reflexion der Architektur in der deutschen Romantik und bei Bernhard Grueber

Architektura jako „zkamenělá hudba“: teoretická reflexe architektury v německé romantice a u Bernharda Gruebera

s. 439-453

| detail | PDF |

Recenze

Martin Pavlíček

Pavel Suchánek, Triumf obnovujícího se dne. Umění a duchovní aristokracie na Moravě v 18. století

s. 473-475

Tomáš Winter

Anna Habánová (ed.), Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezka v meziválečném období

s. 478-479

Tomáš Pospěch

Antonín Dufek (ed.), Jaromír Funke. Mezi konstrukcí a emocí

s. 480-482

Hubert Guzik

Lada Hubatová-Vacková – Martina Pachmanová – Jitka Ressová (edd.), Zlínská Umprumka (1959–2011). Od průmyslového výtvarnictví po design

s. 482-484

Rostislav Švácha

Emmanuel Petit, Irony, or, the Self-Critical Opacity of Postmodern Architecture

s. 484-487

| PDF |

Anotace

s. 487-491

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 492-494

Česká resumé / English Summaries

s. 495-499

Cornelia Reiter

Pavla Machalíková – Petr Tomášek, Josef/Joseph Führich (1800–1976). Z Chrastavy do Vídně / Von Kratzau nach Wien

s. 475-478

Archiv

Jan Ivanega

Korespondence Jaromíra Neumanna a Vincence Kramáře

Correspondence between Jaromír Neumann and Vincenc Kramář

s. 454-465

| detail |

Zprávy

Emilia Kłoda

Der Liegnitzer Maler Tobias Willmann – der unbekannte Bruder Michael Willmanns

Lehnický malíř Tobias Willmann – neznámý bratr Michaela Willmanna

s. 466-471

| detail |