The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/2014

Articles

Ján Bakoš

Albert Kutal and Otto Pächt: Methodological Parallels

Metodologické paralely mezi Otto Pächtem a Albertem Kutalem

pp. 406-422

| detail |

Alena Volrábová

Wenceslaus Hollar and Friedrich Bentel

Václav Hollar a Friedrich Brentel

pp. 423-438

| detail |

Věra Laštovičková

Architektur als „versteinerte Musik“: Die theoretische Reflexion der Architektur in der deutschen Romantik und bei Bernhard Grueber

Architecture as ‘Petrified Music’: The Theoretical Reflection of Architecture in German Romanticism and in the Writings of Bernhard Grueber

pp. 439-453

| detail |

Reviews

Martin Pavlíček

Pavel Suchánek, Triumf obnovujícího se dne. Umění a duchovní aristokracie na Moravě v 18. století

pp. 473-475

Tomáš Winter

Anna Habánová (ed.), Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezka v meziválečném období

pp. 478-479

Tomáš Pospěch

Antonín Dufek (ed.), Jaromír Funke. Mezi konstrukcí a emocí

pp. 480-482

Hubert Guzik

Lada Hubatová-Vacková – Martina Pachmanová – Jitka Ressová (edd.), Zlínská Umprumka (1959–2011). Od průmyslového výtvarnictví po design

pp. 482-484

Rostislav Švácha

Emmanuel Petit, Irony, or, the Self-Critical Opacity of Postmodern Architecture

pp. 484-487

Annotations

pp. 487-491

Acquisitions of Art History Sources

pp. 492-494

Česká resumé / English Summaries

pp. 495-499

Cornelia Reiter

Pavla Machalíková – Petr Tomášek, Josef/Joseph Führich (1800–1976). Z Chrastavy do Vídně / Von Kratzau nach Wien

pp. 475-478

Archives

Jan Ivanega

Korespondence Jaromíra Neumanna a Vincence Kramáře

Correspondence between Jaromír Neumann and Vincenc Kramář

pp. 454-465

| detail |

Reports

Emilia Kłoda

Der Liegnitzer Maler Tobias Willmann – der unbekannte Bruder Michael Willmanns

Tobias Willmann: A Painter and the Forgotten Brother of Michael Willmann

pp. 466-471

| detail |