Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Alena Volrábová

Wenceslaus Hollar and Friedrich Bentel

Václav Hollar odešel v roce 1627 jako dvacetiletý z Prahy do Německa. Nejdříve se zastavil ve Stuttgartu, kde se seznámil s dalšími vrstevníky – umělci, z nichž Johann Wilhelm Baur mu mohl být blízký. Baur pocházel ze Štrasburku a byl žákem miniaturisty a inventora grafiky Friedricha Brentela. Vzhledem k tomu, že Hollar sám proklamoval ve svém životopise pod vlastním portrétem podle Jana Meyssense, že tíhl k umění miniatur, je dost možné, že se chtěl tomuto oboru učit u stejného učitele. Odešel do Stuttgartu a pracoval zde v dílně Jacoba van der Heyden, kde realizoval v leptu předlohy nizozemských kolegů, zejména Jana van de Velde. S touto dílnou také spolupracoval Brentel. Ve Staatliche Kunsthalle Karlsruhe jsou uloženy dva tzv. Brentelovy skicáře, obsahující většinou práce hlavního autora, některých starších autorů a jeho současníků. Několik kreseb z tohoto souboru lze připsat Václavu Hollarovi, z nichž veduty z cesty do Nizozemí byly již před časem publikovány. Z tohoto souboru byl Václav Hollar autorem série drobných kreseb ženských kostýmů, které sloužily jako přípravné skici pro jeho kostýmní série. Dva pohledy na hrázděná stavení v krajině mu také lze připsat. Lepty, které podle nich vznikly, byly prohlášeny za Brentelovy a před nedávnem odebrány z Hollarova grafického œuvre, kde původně právem byly. Nyní je můžeme navrátit mezi Hollarovy grafické práce. Dále je v Brentelově skicáři několik kreseb krajin, jejichž autorství můžeme připsat Hollarovi na základě srovnatelného rukopisu s jeho jinými pracemi, zejména z jeho skicáře v John Rylands Library v Manchesteru. Také různé autorovy poznámky vepsané do kreseb, týkající se datace, nebo krajinných reálií, odpovídají Hollarovým zvyklostem. Zvláště jde o dva drobné pohledy: krajinu kolem Kolína nad Rýnem s datací do roku 1636 a zalesněnou krajinu se ztraceným panoramatem města s označením „Prag“. Nalezení kreseb Václava Hollara ve skicářích Friedricha Brentela obohacuje naše povědomí o Hollarově kreslířském díle. Není vyloučeno, že Hollar byl Brentelovým žákem, ale prozatím o tom nemáme přímý důkaz a můžeme jen konstatovat, že se oba pohybovali ve stejném prostředí a Hollar se mohl u miniaturisty inspirovat zejména ve své figurální tvorbě.


< zpět