Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2010

Články

Lucie Hřibová

Kodex hnězdenský. Postavy v dolní části scény Seslání Ducha svatého

Codex of Gniezno: The Figures in the Lower Section of the Miniature Portraying the Descent of the Holy Spirit

s. 282-293

| detail |

Aleš Filip - Roman Musil

Ein wahrer Homunkulus in der Tierwelt. Gabriel von Max´ Affenbilder

Pravý homunkulus ve světě zvířat. Obrazy opic Gabriela von Maxe

s. 294-311

| detail | PDF |

Irina Genova

Two Views on Expressionism: Chavdar Mutafov and Geo Milev

Dva pohledy na expresionismus: Chavdar Mutafov a Geo Milev

s. 312-320

| detail |

Zprávy

Ivo Hlobil

Chimento Camicia in Tovačov in 1492 and in Prague and Kutná Hora in 1493?

Chimento Camicia roku 1492 v Tovačově, 1493 v Praze a Kutné Hoře?

s. 321-326

| detail | PDF |

Archiv

Tomáš Hylmar

První výstava Skupiny 42 pohledem Ladislava Zívra

The First Exhibition of Group 42 as Witnessed by Ladislav Zívr

s. 326-335

| detail |

Recenze

Markus Hörsch

Kaliopi Chamonikola (ed.), Zdaleka i zblízka. Středověké importy v moravských a slezských sbírkách. - From far and near. Medieval imports in Moravian and Silesian Collections

s. 336-339

Friedrich Polleroß

Štěpán Vácha, Der Herrscher auf dem Sakralbild zur Zeit der Gegenreformation und des Barock Eine ikonologische Untersuchung zur herrscherlichen Repräsentation Kaiser Ferdinands II. in Böhmen

s. 340-343

Jindřich Vybíral

Stefan Muthesius, The Poetic Home. Designing the 19th-Century Domestic Interior

s. 343-345

Steven Mansbach

Tomáš Winter (ed.), Emil Filla: Archiv umělce - The Archive of the Artist

s. 345-347

Anotace

s. 348-350 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 351-354

Česká resumé / English Summaries

s. 355-359