Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tomáš Hylmar

První výstava Skupiny 42 pohledem Ladislava Zívra

Na jaře roku 1943 se uskutečnila v Nové Pace výstava moderního umění, zahrnující přes sedmdesát obrazů, plastik a fotografií. Většina z vystavujících mladých umělců patřila do nedávno založeného sdružení Skupina 42. Své práce představili malíři František Gross, Kamil Lhoták, František Hudeček, Lev Šimák, Jan Smetana, Jan Kotík, sochaři Ladislav Zívr a Jindřich Soukup a fotograf Miroslav Hák. (Jindřich Soukup a Lev Šimák však do Skupiny 42 nikdy nevstoupili.) Atmosféru novopacké výstavy přiblížil sochař Ladislav Zívr ve svých deníkových záznamech, které se nyní nacházejí v Archivu Národní galerie v Praze. Zívr si průběžně zapisoval události z příprav, z vernisáže, komentoval vystavující a jejich díla. Příjezd přátel a hostů se pro něj stal výjimečnou událostí, jelikož žil už přes rok v Nové Pace, odloučen od kulturního dění v metropoli. Výstava zároveň oživila i jeho uměleckou tvorbu. Záštitu nad výstavou převzaly Místní osvětová komise a Národní souručenství v Nové Pace, velkou zásluhu při jejím organizování měli profesor reálky Ambrož Těhník, tajemník Národního souručenství v Nové Pace Josef Kubíček a také Ladislav Zívr. Zahájení výstavy proběhlo v neděli 21. března 1943 v aule reálného gymnázia. Projevy přednesli sběratel moderního umění František Čeřovský a redaktor Jiří Kotalík. Úspěšně probíhající výstavu však přerušilo zatčení jednoho z pořadatelů, Josefa Kubíčka, a sestry Ladislava Zívra Milady v souvislosti s ukrýváním parašutistů. Navíc neznámá osoba nahlásila účast na výstavě zakázaného malíře Jana Smetany. I když vzhledem k těmto událostem úřady novopackou výstavu předčasně ukončily, můžeme ji považovat za vlastně úspěšné, první společné veřejné vystoupení později slavné Skupiny 42. Expozice získala kladnou odezvu z řad návštěvníků, sběratelů i kritiků a vystavující dosáhli i po stránce obchodní velkých úspěchů. Tento zdar se stal motivací pro uspořádání další výstavy na podzim téhož roku, tentokrát v Praze v Topičově salonu.


< zpět