Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2021

Články

Ján Bakoš

The End of Style?

Konec stylu?

s. 254–265

| detail |

Anežka Mikulcová

The Gravedigger by Josef Mánes: Personal Sorrow, Graveyard Reportages and Landscape of Mood in 19th Century Painting

Hrobník Josefa Mánesa. Osobní smutek, hřbitovní reportáže a náladová krajina v malířství 19. století

s. 266–282

| detail | PDF |

Ondřej Táborský

Krásky v mlžném oparu. Erotický akt v pozdně socialistické reklamě

Beauties in a Hazy Mist. The Erotic Nude in Late Socialist Advertising

s. 283–297

| detail |

Zprávy

Filip Srovnal

Das Eligiusfresko in der Nürnberger Moritzkapelle

Nástěnné malby s legendou o sv. Eligiovi v norimberské kapli sv. Mořice

s. 298–309

| detail | PDF |

Jana Zapletalová – Martin Krummholz

Newly Uncovered Wall Paintings by Carlo Innocenzo Carloni in the Main Staircase of the Clam-Gallas Palace in Prague

Nově odhalené nástěnné malby Carla Innocenza Carloniho v hlavním schodišti pražského Clam-Gallasova paláce

s. 310–324

| detail |

Archiv

Simona Binko – Marie Fiřtová

„Aby ten náš mladý prumysl nezahynul!“ Josef Binko a jeho podpora Pražských uměleckých dílen za První světové války

So that our young industry will not perish!’ Josef Binko and his Support for the Prague Art Workshops during the First World War

s. 325–343

| detail |

Rozhovor

Marie Rakušanová

„Době její umění, umění jeho svobodu.“ Rozhovor s Petrem Wittlichem při příležitosti nového vydání knihy Ceská secese

s. 344–351

Recenze

Tomáš Gaudek

Pavol Černý, Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže

s. 352–355

Aleš Mudra

Pavel Kroupa, Rostlinný dekor na českých stavbách 13. století

s. 355–357

Kateřina Kubínová

Jiří Fajt, Nürnberg als Kunstzentrum des Heiligen Römischen Reichs. Höfi sche und städtische Malerei in der Zeit Kaiser Karls IV. 1346–1378

s. 357–364

Šárka Leubnerová

Zuzana Štěpanovičová — Petr Tomášek, Fenomén / Phänomen Charlemont. Eduard, Hugo, Theodor

s. 365–367

Jitka Šosová

Lenka Merglová Pánková — Jan Mergl, Jan Koula. Novorenesančník a vlastimil. Užité umění v tvorbě architekta 19. století

s. 368–370

Alexander Jeništa

Jakub Hauser, Sans retour. Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze

s. 370–373

Marie Klimešová

Pavlína Morganová — Terezie Nekvindová — Dagmar Svatošová, Výstava jako médium / České umění 1957–1999

s. 373–375

Anotace

Česká resumé / English Summaries