Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ondřej Táborský

Krásky v mlžném oparu. Erotický akt v pozdně socialistické reklamě

V posledních letech komunistické diktatury vstoupily do vizuality Československa reklamní kalendáře s erotickými motivy. Článek rozebírá, jak se žánr aktu objevil v masovém měřítku v tomto zdánlivě okrajovém nosiči a proč se tak stalo až v druhé polovině osmdesátých let. Ukazuje na funkci reklamy v plánovaném hospodářství, kde její užití a obsahy neovlivňovaly jen mocenské zásahy, ale i rozvoj oborového diskursu a nasazování do jednotlivých médií. Díky tomu se v Československu rozvinul specifický genderový řád socialistické reklamy. Přesto se v šedesátých letech i díky renesanci fotografického aktu objevují první pokusy o použití aktu v propagaci, aby byly s potlačením pražského jara zavrhnuty. Návrat erotiky do produktové komunikace přichází s nástupem přestavby v podobě nástěnných kalendářů. Text naznačuje, že se tak sice dělo navzdory oficiální reklamní politice, ale beze snahy o potlačení.

Ondřej Táborský: ondrej.taborsky@nm.cz


< zpět