The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2021

Articles

Ján Bakoš

The End of Style?

Konec stylu?

pp. 254–265

| detail |

Anežka Mikulcová

The Gravedigger by Josef Mánes: Personal Sorrow, Graveyard Reportages and Landscape of Mood in 19th Century Painting

Hrobník Josefa Mánesa. Osobní smutek, hřbitovní reportáže a náladová krajina v malířství 19. století

pp. 266–282

| detail |

Ondřej Táborský

Beauties in a Hazy Mist. The Erotic Nude in Late Socialist Advertising

Krásky v mlžném oparu. Erotický akt v pozdně socialistické reklamě

pp. 283–297

| detail |

Reports

Filip Srovnal

The Wall Paintings of the Legend of St Eligius in the Nuremberg Chapel of St Moritz

Nástěnné malby s legendou o sv. Eligiovi v norimberské kapli sv. Mořice

pp. 298–309

| detail |

Jana Zapletalová – Martin Krummholz

Newly Uncovered Wall Paintings by Carlo Innocenzo Carloni in the Main Staircase of the Clam-Gallas Palace in Prague

Nově odhalené nástěnné malby Carla Innocenza Carloniho v hlavním schodišti pražského Clam-Gallasova paláce

pp. 310–324

| detail |

Archives

Simona Binko – Marie Fiřtová

So that our young industry will not perish!’ Josef Binko and his Support for the Prague Art Workshops during the First World War

„Aby ten náš mladý prumysl nezahynul!“ Josef Binko a jeho podpora Pražských uměleckých dílen za První světové války

pp. 325–343

| detail |

Interview

Marie Rakušanová

„Době její umění, umění jeho svobodu.“ Rozhovor s Petrem Wittlichem při příležitosti nového vydání knihy Ceská secese

pp. 344–351

Reviews

Tomáš Gaudek

Pavol Černý, Středověké a raně novověké iluminované rukopisy ve sbírkách Olomouce a Kroměříže

pp. 352–355

Aleš Mudra

Pavel Kroupa, Rostlinný dekor na českých stavbách 13. století

pp. 355–357

Kateřina Kubínová

Jiří Fajt, Nürnberg als Kunstzentrum des Heiligen Römischen Reichs. Höfi sche und städtische Malerei in der Zeit Kaiser Karls IV. 1346–1378

pp. 357–364

Šárka Leubnerová

Zuzana Štěpanovičová — Petr Tomášek, Fenomén / Phänomen Charlemont. Eduard, Hugo, Theodor

pp. 365–367

Jitka Šosová

Lenka Merglová Pánková — Jan Mergl, Jan Koula. Novorenesančník a vlastimil. Užité umění v tvorbě architekta 19. století

pp. 368–370

Alexander Jeništa

Jakub Hauser, Sans retour. Výtvarníci ruské emigrace v meziválečné Praze

pp. 370–373

Marie Klimešová

Pavlína Morganová — Terezie Nekvindová — Dagmar Svatošová, Výstava jako médium / České umění 1957–1999

pp. 373–375

Annotations

Česká resumé / English Summaries