Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2005

Články

Ladislav Kesner ml.

Imaginace a výtvarné umění: nové perspektivy starého vztahu

Imagination and the Plastic Arts: New Perspectives
on an Old Relationship

s. 207-226

| detail |

Martin Zlatohlávek

On the Threshold of the Baroque in Tuscany (Florence, Pisa, Siena) - 1574-1606. Drawings from Czech Public Collections

Na prahu baroka v Toskáně (Florencie, Pisa, Siena) - 1574-1606. Kresby z českých veřejných sbírek

s. 227-246

| detail |

Albert Boesten-Stengel

Bildniszeichnungen in Prag aus der Werkstatt des Federico Zuccari

Portrétní kresby v Praze z dílny Federica Zuccariho

s. 247-256 

| detail |

Tomáš Winter

Od kubismu k mýtu. Zbojnické písně Emila Filly

From Cubism to Myth. The Bandit Songs of Emil Filla

s. 257-272 

| detail |

Archiv

Martin Krummholz

Obrazová sbírka Jana Václava Gallase

s. 273-285

| detail |

Zprávy

Michal Šroněk

Johann Blumberger - vyšívač v rudolfínské Praze a v saském exilu

Johann Blumberger - ein Sticker im Rudolfinischen Prag und im sächsischen Exil

s. 285-295 

| detail |

Recenze

Petr Wittlich

Hans Belting, Bild-Anthropologie. Entwűrfe für eine Bildwissenschaft

s. 295-298

Petr Kratochvíl

Dalibor Veselý, Architecture in the Age of Divided Representation. The Question of Creativity in the Shadow of Production

s. 299-303 

Hana Hlaváčková

Ulrike Jenni - Maria Theisen, Mitteleuropäische Schulen III (ca. 1350-1450)

s. 303-306 

Kateřina Jandová

Paris 1400. Les arts sous Charles VI

s. 306-310 

Jiří Roháček

Andreas Zajic, "Zu ewiger gedächtnis aufgericht"

s. 310-312 

Anotace

s. 312-314 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 314-315