Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Michal Šroněk

Johann Blumberger - vyšívač v rudolfínské Praze a v saském exilu

Zpráva referuje o životě a díle vyšívače Johanna Blumbergera, který působil v Praze v letech 1596-1625 a stal se jedním z komorních vyšívačů císaře Rudolfa II.


< zpět