Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ladislav Kesner ml.

Imaginace a výtvarné umění: nové perspektivy starého vztahu

Článek se zabývá dekonstrukcí mýtu imaginativního umění a vidění za účelem otevření cesty k funkčnímu užití pojmu imaginace v diskursu o genezi a vnímání výtvarných děl. Pozornost je zaostřena zejména na nové poznatky o fungování lidské mysli a mozku v souvislosti se současnou teorií vidění.


< zpět