Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tomáš Winter

Od kubismu k mýtu. Zbojnické písně Emila Filly

Zvláštní kapitolou pozdního díla Emila Filly je cyklus slovenských zbojnických písní, které pocházejí z let 1948-1951. Článek rozkrývá pozadí jejich vzniku a interpretuje je ve vztahu k mýtu, k jehož zobrazení Filla inklinoval a který se projevil v osobité struktuře a formě dotyčných prací.


< zpět