Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martin Krummholz

Obrazová sbírka Jana Václava Gallase

Text přináší tři inventáře gallasovské sbírky obrazů. Tyto soupisy, které vznikly krátce po smrti Jana Václava Gallase v letech 1719-1721, jsou doplněny poznámkami a komentářem Martina Krummholze.


< zpět